Activităţi

1. Managementul, evaluarea și monitorizarea proiectului

Declarație privind egalitatea de șanse

2. Centrul Integrat pentru Parteneriate Inovative în Ocupare, CIPIO, model inovativ de tranziție spre piața muncii

2.1 Organizarea CIPIO

Metodologie selecție participanți vizite de studiu în Regiunile Nord-Est și București-Ilfov varianta 2 – 25 octombrie 2021

ASCED VIZITE DE STUDIU ANEXA A_v2 25 octombrie 2021

  • vizite de studiu și de învățare la locul de muncă, organizate în regiunea București Ilfov
  • vizite de studiu și de învățare la locul de muncă, organizate în regiunea Nord-Est
  • instituirea unui sistem funcţional de stagii de practică la angajatori pentru studenţi şi masteranzi în domeniile Drept, Economie, Ştiinţe Politice
  • întâlniri între angajatori şi grupul ţintă [Detalii]
  • un sistem de informare corelată între diversele tipuri de angajatori (companii, ONG-uri, instituţii publice relevante etc.) către universitati pentru armonizarea planurilor de învăţământ ale acestora (programe analitice, introducere de noi discipline), cu nevoile acestora şi invers
  • întalniri ale reprezentanţilor angajatorilor cu reprezentanţii mediului universitar
  • identificarea şi utilizarea metodelor inovative de implicare activă a angajatorilor relevanţi pentru specializările Drept, Economie, Ştiinţe politice în dezvoltarea, completarea li îmbunătăţirea componenţei practice a ofertelor curriculare

2.2 Campanie de informare și conștientizare a studenților cu privire la oportunităţile oferite
de stagiile de practică

2.3 Seminarii si webinare pentru studenţi pentru creşterea şanselor de angajare pe piaţa muncii

2.4 Parteneriate cu angajatori pentru facilitarea ocupării locurilor de muncă

3. Consilierea şi orientarea profesională a studenţilor
4. Organizarea şi derularea stagiilor de practică

4.1 Selecţia grupului ţintă şi organizarea cadrului de derulare a stagiilor de practică

Metodologie selectie GT, varianta 5 reviziuita 21.02.2022

Anexe Metodologie selectie GT

Proces verbal de selectie a grupului tinta nr. 1093/17.02.2022

Proces verbal de selecție a grupului țintă nr. 890 /25.10.2021 

Proces verbal de selecție a grupului țintă

Proces verbal selectie grupa 7 Economie – Management Economico-Financiar European 

4.2 Derularea stagiilor de practică a studenţilor şi masteranzilor

4.3 Monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică

4.4 Stagii de practică în Italia

Metodologie de selecţie a participanţilor stagii practică Italia versiunea 2 ianuarie 2022
Anexa A ianuarie 2022

4.5 Medierea şi angajarea pe piaţa muncii a studenţilor
Anunturi JOBURIdetalii

Metodologie de acordare a premiilor pentru angajare pentru grupul țintă varianta 4 / 30 iunie 2022

ASCED – ANEXA I
Cerere de acordare a premiului in cadrul proiectului

5. Activitatea transversală de implementare aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară