Rezultate

 • Centrul Integrat pentru Parteneriate Inovative în Ocupare, CIPIO funcţional
 • 6 rapoarte de îmbunătăţire a curriculei (câte două pentru fiecare specializare)
 • 60 studenti participanţi la vizite de studiu în regiunea Bucuresţi-Ilfov
 • 120 studenti participanţi la vizite de studiu in regiunea Nord-Est
 • 120 de studenți care vor beneficia de informare privind orientarea în cariera în cadrul a 4 seminarii
 • 16 webinare derulate pe diferite teme de interes pentru dezvoltarea în cariera a studenţilor/ min. 200 studenţi
 • 10 parteneriate încheiate, din care 8 parteneriate noi
 • 211 de studenţi care au beneficiat cel puţin de o sesiune individuală de consiliere
 • 120 studenţi participanţi la vizite de studiu în regiunea Nord-Est
 • Cel puţin 50 de consilieri de grup derulate
 • Cel puţin 10 de persoane testate cu CASPER / CASS ++,
  inclusiv cu dizabilităţi
 • 211 de studenti din domeniile Drept, Economie, Ştiinţe Politice, nivel licenţă şi master
 • 3 ghiduri de practică: Drept, Economie, Ştiinţe Politice
 • 2 stagii de practică realizate în Italia, 32 de studenţi
 • minim 83 studenţi din grupul ţintă (39,3%) îşi vor găsi un loc de muncă dupa finalizarea studiilor
 • 83 de studenţi premiaţi