Grup ţintă

Se va constitui din studenți și masteranzi de la Facultățile de Drept, Economie, Știinţe Politice din cadrul Universității ”Petre Andrei” din Iași.

211 studenți și masteranzi de la Facultățile de Drept, Economie, Știinte Politice, din care:

  • peste 27 % din mediul rural din regiunea de Nord-Est
  • peste 50 % femei din regiunea de Nord-Est
  • peste 55 % studenți netradiționali

Principiul egalității de șanse se reflectă în selecția grupului țintă prin implicarea a peste 50 % studenți de gen feminin.