Centru Integrat pentru Parteneriate Inovative în Ocupare, CIPIO

Centru Integrat pentru Parteneriate Inovative în Ocupare, CIPIO2022-03-17T16:12:20+00:00
  • Centrul Integrat pentru Parteneriate Inovative în Ocupare, (CIPIO), care va asigura interfața dintre mediul universitar și angajatori în vederea îmbunătățirii curriculei universitare pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local dar și prin realizarea de parteneriate noi de parteneriate, rețele, în vederea asigurării de stagii de practică relevante.
  • Organizarea Centrului Integrat pentru Parteneriate Inovative în Ocupare, CIPIO, vizează realizarea sistemului funcțional de stagii de practică la angajatori pentru studenți și masteranzi în domeniile Drept, Economie, Științe Politice. CIPIO va permite un sistem de informare corelată între diversele tipuri de angajatori (companii, ONG-uri, instituții publice relevante etc.) către universități pentru armonizarea planurilor de învățământ ale acesora, (programe analitice, introducere de noi discipline), cu nevoile acestora. Acest circuit se va realiza și de la sistemul universitar către angajatori, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii, atât la nivel regional, căt și local. Vor fi organizate întâlniri ale reprezentanților angajatorilor cu reprezentanții mediului universitar. Se va urmări permanent identificarea și utilizarea metodelor inovative de implicare activă a angajatorilor relevanți pentru specializările vizate în dezvoltarea, completarea și îmbunătățirea componentei practice a ofertelor curriculare. Vor fi realizate acțiuni de monitorizare periodică a cerințelor de îmbunătățire a curriculei provenite din partea angajatorilor din regiunea Nord – Est.
  • O altă activitate în cadrul CIPIO se referă la vizitele de studiu și de învățare la locul de muncă, organizate în regiunea București – Ilfov și în regiunea Nord-Est. Acestea vor asigura un forum de discuții, schimb și învățare reciprocă pe teme de interes comun și priorități la nivel local, regional și național, contribuind la schimbul de practici și idei inovatoare. Activitatea presupune realizarea unor vizite de studii la instituții din cele două regiuni ce sunt relevante profesional pentru grupul țintă. Vor fi organizate vizite de studiu la parteneri potențiali de practică din domeniul profesional de interes al studenților, în cadrul cărora se vor desfășura prezentări ale instituțiilor, dar mai ales ale locurilor de practică și ale locurilor de muncă pe care studenții le-ar putea ocupa în viitor, în funcție de pregătirea lor de bază (licență) și de diferitele specializări complementare (masterate), prin: – contactul direct cu instituții și organizații de vârf ale domeniilor Drept, Economie și Științe Politice ; – familiarizarea cu cele mai noi concepte și practici din domeniile Drept, Economie și Științe Politice; – dobândirea de cunoștințe și abilități practice cu privire la cele mai recente evoluții în cele 3 domenii; – formarea și dezvoltarea unor „comunități profesionale”; – lărgirea orizontului profesional și adaptarea la piața muncii.

Alte activități din cadrul CIPIO:

  1. Campanie de informare și conștientizare a studenților cu privire la oportunităţile oferite de stagiile de practică
  2. Seminarii şi webinare pentru studenţi pentru creşterea şanselor de angajare pe piaţa muncii
  3. Parteneriate cu angajatori pentru facilitarea ocupării locurilor de muncă

Noutăţi

Go to Top