Obiective specifice

OS1

Dezvoltarea de parteneriate între instituții de învațamânt superior și partenerii de practică/potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți din domeniile Drept, Știinte Economice și Știinte politice pentru susținerea și îmbunătățirea procesului educațional și în vederea facilitării accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, între toate cele trei părți implicate (studenți, angajatori, universitate).

Se urmărește astfel îmbunătățirea nivelului de informare, conștientizare și înțelegere a acestora privind oportunitățile oferite în cadrul proiectului și identificarea de soluții practice, viabile, inovative de îmbunătățire permanentă a ofertei de stagii.

OS2

Participarea la programe de învățare la locul de muncă în țară și țări UE, performante, interactive și inovative pentru 211 de studenți și masteranzi din domeniile Drept, Știinte Economice și Știinte politice din regiunea Nord-Est și angajarea a minim 83 (peste 39%) ca urmare a finălizarii acestora.

Se urmărește astfel obținerea competențelor practice necesare studenților pentru a profesa în domeniul studiat și recompensarea membrilor grupului țintă performanți.

OS3

Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere și mediere în sprijinul tranziției de la școală la viață activă pentru 211 de studenți din domeniile Drept, Știinte Economice și Știinte politice, dintre care minim 152 dobândesc o calificare și 24 urmează studii/cursuri de formare. Aceștia vor beneficia de activități de consiliere, orientare profesională și mediere cu experți competenți și cu o bogată experiență.

Studenții vor fi astfel sprijiniți să finalizeze studiile și apoi să opteze, pe baza competențelor și a propriilor nevoi pentru continuarea studiilor și/sau angajare.