Obiectivul general al proiectului ASCED

Obiectivul general al proiectului il reprezinta creșterea șanselor de găsi un loc de muncă pentru 211 studenți din cadrul facultăților de Drept, Economie și Științe Politice, din regiunea Nord-Est, prin stagii de practică și consultanță specifică pentru carieră., în urma participării la activităţi integrate: pregătire practică, consiliere şi orientare în carieră, inovare socială, prin parteneriat social cu angajatorii de pe piața muncii.

Prin intermediul asigurarii conditiilor necesare participarii studentilor la stagii de practica, precum si consiliere pentru cariera, stagii efective de practica la potentiali angajatori/institutii/firme cu renume, invatare la un loc de munca in domeniul studiilor, vizite de studii, studentii isi vor insusi competentele de munca si experienta necesare unei tranzitii facile de la educatie la piata muncii.