Primii studenți, care au urmat stagiul de practică în cadrul proiectului ASCED – Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic şi drept, de la specializarea drept, au beneficiat și de prima vizită de studiu. Miercuri, 21 aprilie 2021, tinerii au fost prezenți în, regiunea de Nord-Est, la două instituții reprezentative pentru profilul lor. Programul vizetelor a demarat la AJOFM Bacău, unde studenții au fost primiți de doamna consilier Carmen Dan. Tinerii au putut afla informații legate de oportunitățile pe care le au, din postura de viitori absolvenți, pentru a-și găsi un loc muncă. A doua instituție la care au mers studenții a fost Universitatea George Bacovia din Bacău (UBB), unde tinerii au fost fost întâmpinați de Conf. univ. dr. Andrei Octavian Paraschivescu, rectorul universității, și au beneficiat de întâlniri practice cu corpul profesoral al universității și vizitarea laboratoarelor care deservesc programele economice, de Simulatorul sălii de judecată, Laboratorul de criminalistică, Biblioteca, Clubul studenților. De asemenea, au avut loc discuții între cadrele didactice și studenții de la cele două universități, UPA Iasi si UBB.

Aceasta activitate s-a desfășurat în cadrul activităților derulate prin intermediul proiectului ASCED – Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic şi drept, de la specializarea drept implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130352. Evenimentul a fost organizat în cadrul Centrului Integrat pentru Parteneriate Inovative în Ocupare (CIPIO), al cărui scop este de a identifica si utiliza metodele inovative de implicare activă a universităților, dar și a angajatorilor relevanți pentru specializarile vizate în dezvoltarea, completarea și îmbunătățirea componentei practice a ofertelor curriculare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de găsi un loc de muncă pentru un număr de 211 studenți, din cadrul facultătilor de Drept, Economie și Științe Politice din regiunea Nord-Est, prin stagii de practică și consultanță specifică pentru carieră.