În luna noiembrie 2021, 95 de studenți au început stagiile de practică desfășurate în cadrul proiectului ASCED – Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul Economic și Drept, implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130352.

Studenții sunt împărțiți în șase grupe, aferente specializărilor Drept, licență și master și o grupă la specializarea Științe Politice – licență. Stagiile de practică au o durată de 28, respectiv 56 de ore și se desfășoară în format online, dar și fizic, la cabinete de avocatură și instanțe judecătorești.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de găsi un loc de muncă pentru un număr de 211 studenți, din cadrul facultătilor de Drept, Economie și Științe Politice din regiunea Nord-Est, prin stagii de practică și consultanță specifică pentru carieră.

 

 

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: de la 24/09/2020 până la 23/09/2022.
Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 749 066,06 lei.