În perioada 10-14 mai 2021, în cadrul ASCED – Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic şi drept se desfășoară vizita de studiu, din Regiunea Bucureșt-Ilfov, pentru studenții de la specializările drept, economie și științe politice.

Pe 13 mai 2021 ]n cadrul întâlnirii studenților le-a fost prezentată Camera Auditorilor Financiari din România ca fiind este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România. Pentru absolvenții de drept accesul la profesia de auditor financiar presupune autorizarea ca auditori financiari în România, întrucât pot exercita activități de audit financiar numai după înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).  Studenții au înțeles că rolul CAFR este de a promova și susține profesia de auditor financiar protejând interesele profesioniștilor și protejând totodată interesul public. CAFR este lider în dezvoltarea standardelor profesionale, educației și informațiilor pentru profesia din România, oferind totodată mediului de afaceri și societății seturi clare de reglementări, nivelul adecvat de competență și informații fiabile.

Aceasta activitate s-a desfasurat in activităților derulate prin intermediul proiectului ASCED – Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic şi drept implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130352.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de găsi un loc de muncă pentru un număr de 211 studenți, din cadrul facultătilor de Drept, Economie și Științe Politice din regiunea Nord-Est, prin stagii de practică și consultanță specifică pentru carieră.