În perioada 10-14 mai 2021, în cadrul ASCED – Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic şi drept se desfășoară vizita de studiu, din Regiunea Bucureșt-Ilfov, pentru studenții de la specializările drept, economie și științe politice.

Programul vizitei a debutat cu o scurtă prezentare a instituției de învățământ, în cadrul întâlnirii domnul colonel profesor universitar doctor Lucian Dragoș Popescu oferind informații prețioase cu privire la oportunitățile de angajare în situația în care absolvenții de studii juridice și economic ar fi interesați să urmeze o carieră militară. La întâlnire au participat și studenți ai programului universitar de licență specializarea Logistică alături de studenți masteranzi ai programelor de master de conducere, în cadrul discuțiilor libere dintre studenți fiind schimbate opinii cu privire la chestiuni comune de interes: avantajele și dezavantanjele unei cariere militare, restricțiile și limitările impuse de statutul de militar. Programul activității a cuprins atât întâlniri și discuții cu reprezentanți ai universității, precum și vizitarea Holului de onoare, a Galeriei Comandanților, a Colegiului Național de Apărare, a Bibliotecii universitate, a Laboratorului ,,Alexandru Ioan Cuza” și a facilităților de cazare și hrănire ale universității.

Aceasta activitate s-a desfasurat in activităților derulate prin intermediul proiectului ASCED – Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic şi drept implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130352.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de găsi un loc de muncă pentru un număr de 211 studenți, din cadrul facultătilor de Drept, Economie și Științe Politice din regiunea Nord-Est, prin stagii de practică și consultanță specifică pentru carieră.