În data de 24 februarie 2022, un grup de studenți și masteranzi de la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, specializările Drept și Științe Politice, au efectuat, în cadrul proiectului ASCED, o vizită de studii în Regiunea de Nord-Est, la Piatra Neamț.

Prima vizită s-a efectuat la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-EST (ADRNE). Studenții, însoțiți de Conf. Univ. Dr. Florin Scorțescu, coordonatorul de practică, au fost  întâmpinați de dna. Irina Pintilescu (Iosipescu) – coordonator direcția juridică și resurse umane, de șeful biroului juridic – dl. Bogdan Budurea și de consilierul directorului general – dl. Sebastian Hrib.  Tinerii au putut afla de la aceștia istoricul, scopul și structura organizatorica ADR-NE și au avut parte și de o prezentare a portofoliului de servicii ale instituției care cuprinde: Planificare și programare regională; Dezvoltare urbană; Management programe de dezvoltare regională; Parteneriate strategice și cooperare externă; Specializare Inteligentă; Managementul inovării și internaționalizarea afacerilor; Dezvoltarea ecosistemului antreprenorial regional; Atragere de investiții străine în regiune; Formare profesională; Dezvoltarea turismului regional; Informare Europeană. Serviciile instituției vizează mediul public, academic, privat și societatea civilă. „În momentul de față agenția are un buget, pentru programele pe care le derulează, de peste un miliard de euro și un număr de angajați de peste 280, constituind, din acest ultim punct de vedere, cea mai mare agenție de profil din țară”, au precizat reprezentanții ADR-NE. . Totuși, chiar în pofida acestui număr de angajați de care dispune, tinerii au fost informați că resursa umană nu este suficientă, în acest sens studenții și masteranzii primind informații despre modalitățile de angajare în cadrul instituției, în acord cu specializarea acestora.

A doua vizită a avut loc la Camera de Comerț și Industrie Neamț (CCI).  Aici tinerii au fost întâmpinați de dl. Tudor Marius Curpănaru – șeful Departamentului Pregătire Profesională, de dna. Elena Irina Munteanu – șef Compartiment Programe și Relații Internaționale, de dna. Andreea Maria Săndulache – consilier cameral Relații Interne și Târguri și de dna. Mădălina Costân Popa – consilierul juridic al camerei. Vizita a început cu prezentarea istoricului instituției, a componenței și activității camerei.  Au fost prezentate și serviciile oferite de instituție, cum sunt: eliberarea de certificate de forţă majoră, de origine, constatatoare și de IMM, organizare de evenimente, servicii de promovare și publicitate, asistență pentru Registrul Comerțului și Consultanță juridică, accentul punându-se pe ultimele doua. Astfel, CCI asigură servicii privind înființarea firmelor, de schimbare a numelui, a formei juridice a acestora, precum și a administratorului, instituția oferind diverselor entități informații complete și actualizate la zi cu legislația în vigoare ce se aplică în domeniul solicitat, sprijinindu-le să se adapteze mediului de afaceri aflat în continuă schimbare.

Studenții și masteranzii au aflat informații utile privind cursurile de formare profesională derulate de cameră care cuprind, printre altele, cursuri de formare responsabil mediu, responsabil cu protecția datelor personale, manager de proiect, expert achiziții publice ș.a.

Aceasta activitate s-a desfășurat în cadrul activităților derulate prin intermediul proiectului ASCED – Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic şi drept, de la specializarea drept implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130352. Evenimentul a fost organizat în cadrul Centrului Integrat pentru Parteneriate Inovative în Ocupare (CIPIO), al cărui scop este de a identifica si utiliza metodele inovative de implicare activă a universităților, dar și a angajatorilor relevanți pentru specializarile vizate în dezvoltarea, completarea și îmbunătățirea componentei practice a ofertelor curriculare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de găsi un loc de muncă pentru un număr de 211 studenți, din cadrul facultătilor de Drept, Economie și Științe Politice din regiunea Nord-Est, prin stagii de practică și consultanță specifică pentru carieră.